من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > مرکز پزشکی هسته ای دی اصفهان | من و شهر
۰ ۵۲۳۴

مرکز پزشکی هسته ای دی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس مرکز پزشکی هسته ای دی

۰۳۱ ۳۲۷۳ ۶۶۸۷
اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، بین چهارراه گلزار و ملک ، مجتمع غزال ، مرکز پزشکی هسته ای دی
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات مرکز پزشکی هسته ای دی

مشخصات و امکانات
ام آر آی
اسکن هسته ای