من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا اصفهان | من و شهر
۰ ۳۶۹۶

تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا

۰۳۱ ۳۶۲۵ ۵۵۵۵
اصفهان ، بلوار صفه ، تصویربرداری پزشکی بیمارستان الزهرا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا

اسکن هسته ای
سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی
ام آر آی
مشخصات و امکانات