من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا اصفهان | من و شهر
۰ ۴۰۲۲

تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

سونای نمک درمانی داغ
30%
۸۰,۰۰۰ ت
۵۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۶:۱۵:۱۵
۱۰۰
%63 تخفیف استخر آقایان
63%
۴۰,۰۰۰ ت
۱۴,۸۰۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۶:۱۵:۱۵
۱۰۰
شاک ویو(درمان دردهای عضلانی)
25%
۱۱۲,۴۵۰ ت
۸۴,۳۳۸ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۱۰۰
تسکین عضلات با دیاترمی
20%
۲۰,۳۳۰ ت
۱۶,۲۶۴ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۵۵
لیزر پر توان( یک جلسه)
20%
۹۸,۶۰۰ ت
۷۸,۸۸۰ ت
۱ ماه و ۴۷ روز + ۶:۱۵:۱۵
۱۰۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۶۰
من و شهر
من و شهر

اطلاعات تماس تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا

۰۳۱ ۳۶۲۵ ۵۵۵۵
اصفهان ، بلوار صفه ، تصویربرداری پزشکی بیمارستان الزهرا

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویربرداری پزشکی شبانه روزی بیمارستان الزهرا

اسکن هسته ای
سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی
ام آر آی
مشخصات و امکانات

بتاهای جدید

شاک ویو(درمان دردهای عضلانی)
25%
۱۱۲,۴۵۰ ت
۸۴,۳۳۸ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۱۰۰
تسکین عضلات با دیاترمی
20%
۲۰,۳۳۰ ت
۱۶,۲۶۴ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۵۵
%۱۵ تخفیف ماساژ روسی
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۱۰۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۶۰
فیزیوتراپی در منزل( یک عضو)
20%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۶,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۴۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۵۵
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۲ روز + ۶:۱۵:۱۵
۵۵