من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > تصویر برداری پزشکی بیمارستان صدوقی اصفهان | من و شهر
۰ ۵۴۳۳

تصویر برداری پزشکی بیمارستان صدوقی

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تصویر برداری پزشکی بیمارستان صدوقی

۰۳۱ ۳۲۹۱ ۴۰۱۱
۰۳۱ ۳۲۹۱ ۲۵۰۰
اصفهان ، خیابان بزرگمهر
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تصویر برداری پزشکی بیمارستان صدوقی

سی تی اسکن
سونوگرافی
رادیولوژی
ام آر آی
مشخصات و امکانات