من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > بیمارستان > بیمارستان سید الشهدا اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۲۵

بیمارستان سید الشهدا

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس بیمارستان سید الشهدا

۰۳۱ ۳۲۳۵ ۰۲۱۴
اصفهان ،اتوبان خیام، کوی نهر فرشادی ، بیمارستان سید الشهدا
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات بیمارستان سید الشهدا

بخش های درمانگاهی
بخش های پاراکلینیکی
بخش های ستاره دار
بخش های بستری
مشخصات و امکانات