من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار جی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۸۲

تالار جی

اطلاعات تماس تالار جی

۰۳۱ ۳۵۲۲ ۲۲۰۰
اصفهان ، خیابان جی ، ابتدای خیابان شهروند
http://manoshahr.ir/jey
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار جی

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات