من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار خان بان اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۷۹

تالار خان بان

اطلاعات تماس تالار خان بان

۰۹۱۳ ۳۲۵ ۶۸۵۴
۰۳۱ ۳۸۵۸ ۷۲۰۵
۰۳۱ ۳۸۵۸ ۷۲۰۴
اصفهان ، جاده آبشار ، پل هوایی اشکاوند
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار خان بان

امکانات سالن غذاخوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن غذا خوری
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات