من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار یاقوت سبز اصفهان | من و شهر
۱ ۰

باغ تالار یاقوت سبز

اطلاعات تماس باغ تالار یاقوت سبز

۰۹۱۳ ۵۵۱ ۸۰۰۵
اصفهان ، پل تمدن ، کوچه شهید خزایی ، بن بست عبدالی
http://manoshahr.ir/yaghout-e-sabz
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار یاقوت سبز

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی