من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار شهریاران اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۳۹

تالار شهریاران

اطلاعات تماس تالار شهریاران

۰۳۱ ۳۶۵۴ ۰۶۴۲
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، مرغ ، بعد از مسجدالکعبه ، پشت ایران خودرو ۲۰۶۰
http://manoshahr.ir/shahryrran
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار شهریاران

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
مشخصات سالن پذیرایی
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات