من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار بهاران اصفهان | من و شهر
۰ ۵۱۴۴

تالار بهاران

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار بهاران

۰۹۱۳ ۱۲۶ ۷۷۲۸
۰۹۱۳ ۱۱۵ ۲۸۱۰
۰۳۱ ۳۵۵۱ ۵۵۰۰
اصفهان ، خیابان زینبیه ، خیابان عاشق اصفهانی غربی
http://manoshahr.ir/baharan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار بهاران

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار بهاران

لیست قیمت اشتراک