من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار گلباران اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار گلباران

تالار گلباران اصفهانتالار گلباران اصفهانتالار گلباران اصفهانتالار گلباران اصفهانتالار گلباران اصفهانتالار گلباران اصفهانتالار گلباران اصفهان

اطلاعات تماس تالار گلباران

۰۳۱ ۳۶۵۴ ۰۶۱۶
اصفهان ، جاده اصفهان - شیراز ، روبروی شهرک آزمایش
http://manoshahr.ir/golbaran
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار گلباران

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار گلباران

لیست قیمت اشتراک