من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار بعثت اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار بعثت

تالار بعثت اصفهانتالار بعثت اصفهانتالار بعثت اصفهانتالار بعثت اصفهان

اطلاعات تماس تالار بعثت

۰۳۱ ۴۲۲۳ ۲۱۱۱
اصفهان ، گلدشت ، خیابان امام ، رو بروی بانک صادرات

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار بعثت

امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار بعثت

لیست قیمت اشتراک