من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار مهر و ماه - برآن جنوبی - اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار مهر و ماه | برآن جنوبی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار مهر و ماه | برآن جنوبی

۰۹۱۳ ۱۱۰ ۱۶۷۸
۰۳۱ ۳۸۸۳ ۲۱۶۵
اصفهان، برآن جنوبی ، نرسیده به روستای پیله وران
http://manoshahr.ir/mehr-o-mah-۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار مهر و ماه | برآن جنوبی

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار مهر و ماه | برآن جنوبی

لیست قیمت اشتراک