من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار ستاره شهر اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۷۲

تالار ستاره شهر

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار ستاره شهر

۰۹۱۳ ۱۱۸ ۳۹۰۱
۰۹۱۳ ۲۲۸ ۴۶۴۸
۰۳۱ ۳۵۳۱ ۶۰۲۱
اصفهان ، خیابان مشتاق سوم ، بلوار ارغوانیه ، تالار ستاره شهر

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار ستاره شهر

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار ستاره شهر

لیست قیمت اشتراک