من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار ستاره شهر اصفهان | من و شهر
۰ ۳۵۹۸

تالار ستاره شهر

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس تالار ستاره شهر

۰۹۱۳ ۱۱۸ ۳۹۰۱
۰۹۱۳ ۲۲۸ ۴۶۴۸
۰۳۱ ۳۵۳۱ ۶۰۲۱
اصفهان ، خیابان مشتاق سوم ، بلوار ارغوانیه ، تالار ستاره شهر

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار ستاره شهر

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات

لیست قیمت تالار ستاره شهر

لیست قیمت اشتراک

من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%25 تخفیف مانیکور
25%
۲۵,۰۰۰ ت
۱۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۴۱:۳
۹۰
%25 تخفیف اصلاح و ابرو بانوان
25%
۲۵,۰۰۰ ت
۱۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۴۱:۳
۲۰۰
%25 تخفیف کوتاهی مو بانوان
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۴۱:۳
۱۰۰
%25 تخفیف رنگ مو کوتاه
25%
۴۵,۰۰۰ ت
۳۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۴۱:۳
۱۵۰
%25 تخفیف شنیون
25%
۱۰۰,۰۰۰ ت
۷۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۴۱:۳
۱۵۰
%3۵ تخفیف آرایش عروس(پکیج 1)
35%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۱ روز + ۲۰:۴۱:۳
۵۰