من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار رودکی اصفهان | من و شهر
۱ ۰

تالار رودکی

تالار رودکی اصفهانتالار رودکی اصفهانتالار رودکی اصفهانتالار رودکی اصفهانمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس تالار رودکی

۰۹۱۳ ۱۱۱ ۶۶۶۰
۰۹۱۰۳۲۶۲۷۰۰
۰۳۱ ۳۴۴۱ ۰۰۰۶
اصفهان ، ملک شهر ، خیابان ۱۷شهریور ، روبروی شهربازی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار رودکی

مشخصات - امکانات
امکانات سالن پذیرایی
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار رودکی

لیست قیمت اشتراک