من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > تالار > تالار رودکی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۶۵۰

تالار رودکی

تالار رودکی اصفهانتالار رودکی اصفهانتالار رودکی اصفهانتالار رودکی اصفهانمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

اطلاعات تماس تالار رودکی

۰۹۱۳ ۱۱۱ ۶۶۶۰
۰۹۱۰۳۲۶۲۷۰۰
۰۳۱ ۳۴۴۱ ۰۰۰۶
اصفهان ، ملک شهر ، خیابان ۱۷شهریور ، روبروی شهربازی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار رودکی

مشخصات - امکانات
امکانات سالن پذیرایی
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار رودکی

لیست قیمت اشتراک

من و شهر
من و شهر

بتاهای جدید

%30 تخفیف پدیکور با کوکتل درمانی
30%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۴۷:۱۶
۱۰۰
%25 تخفیف کوتاهی مو بانوان
25%
۴۰,۰۰۰ ت
۳۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۴۷:۱۶
۱۰۰
%3۵ تخفیف آرایش عروس(پکیج 1)
35%
۱,۰۰۰,۰۰۰ ت
۶۵۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۴۷:۱۶
۵۰
%25 تخفیف رنگ مو بلند
25%
۸۵,۰۰۰ ت
۶۳,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۴۷:۱۶
۱۱۰
%25 تخفیف رنگ مو متوسط
25%
۶۵,۰۰۰ ت
۴۸,۷۵۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۴۷:۱۶
۱۲۰
%35 تخفیف پکیج زیبایی عقد
35%
۸۰۰,۰۰۰ ت
۵۲۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۸۰ روز + ۲۱:۴۷:۱۶
۷۰