من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > باغ تالار > باغ تالار خاتون اصفهان | من و شهر
۰ ۳۱۱۸

باغ تالار خاتون

باغ تالار خاتون اصفهانباغ تالار خاتون اصفهانباغ تالار خاتون اصفهانباغ تالار خاتون اصفهانباغ تالار خاتون اصفهانباغ تالار خاتون اصفهان

اطلاعات تماس باغ تالار خاتون

۰۹۱۳ ۳۱۱ ۷۸۷۳
۰۹۱۳ ۳۲۶ ۶۰۸۴
۰۳۱ ۳۶۵۴ ۱۳۵۸
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، تقاطع سوم بعد از شماره گذاری ، جنب رستوران بید سبز
http://manoshahr.ir/khatoon
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات باغ تالار خاتون

امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات - امکانات
مشخصات سالن پذیرایی