من و شهر > لوکال > باشگاه بیلیارد شار سیاه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۴۰

باشگاه بیلیارد شار سیاه

باشگاه بیلیارد شار سیاه اصفهانباشگاه بیلیارد شار سیاه اصفهانباشگاه بیلیارد شار سیاه اصفهانباشگاه بیلیارد شار سیاه اصفهانباشگاه بیلیارد شار سیاه اصفهانمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس باشگاه بیلیارد شار سیاه

۰۳۱ ۴۲۰۴ ۹۸۲
اصفهان ، خانه اصفهان ، خیابان گلخانه ، حدفاصل چهار راه بنفشه تا ارکیده ، مجتمع تجاری مهدی، واحد منفی یک ، باشگاه بیلیارد شار سیاه
http://manoshahr.ir/shar-e-siyah
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات باشگاه بیلیارد شار سیاه

مشخصات

لیست قیمت باشگاه بیلیارد شار سیاه

لیست قیمت اشتراک