من و شهر > لوکال > باشگاه بدنسازی رکورد اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۳۷

سالن بدنسازی رکورد

باشگاه بدنسازی رکورد اصفهانباشگاه بدنسازی رکورد اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدنسازی رکورد

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۵۲۰۲
اصفهان،خیابان شیخ صدوق شمالی ، جنب کوچه تقوی ، اشگاه بدنسازی رکورد
http://manoshahr.ir/record
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدنسازی رکورد

تأسیسات
امکانات
خدمات
مشخصات عمومی

تعرفه باشگاه هزینه های جانبی سالن بدنسازی رکورد

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه ورزش های دیگر سالن بدنسازی رکورد

منوی پیشنهادی

تعرفه باشگاه بدنسازی سالن بدنسازی رکورد

منوی پیشنهادی

لیست قیمت سالن بدنسازی رکورد

تجهیزات