من و شهر > لوکال > تالار آتشکده اصفهان | من و شهر
۰ ۲۱۸۰

تالار آتشکده

تالار آتشکده اصفهانتالار آتشکده اصفهانتالار آتشکده اصفهانتالار آتشکده اصفهانتالار آتشکده اصفهان

اطلاعات تماس تالار آتشکده

۰۹۱۳ ۷۹۰ ۰۱۰۷
۰۳۱ ۳۳۷۷ ۰۲۴۴
اصفهان ، خیابان آتشگاه ، روبروی شب نشین ، نبش خیابان آب

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات تالار آتشکده

مشخصات - امکانات
امکانات سالن غذاخوری
مشخصات سالن غذا خوری
امکانات سالن پذیرایی
مشخصات سالن پذیرایی

لیست قیمت تالار آتشکده

لیست قیمت اشتراک