من و شهر > لوکال > هیأت کبدی استان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۲۰

هیأت کبدی اصفهان

هیأت کبدی اصفهانهیأت کبدی اصفهان

اطلاعات تماس هیأت کبدی اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۹۷۷۷
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات کبدی استان اصفهان
http://manoshahr.ir/kabaddi-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت کبدی اصفهان

مشخصات