من و شهر > لوکال > هیأت هندبال استان اصفهان | من و شهر
۰ ۴۴۵

هیأت هندبال اصفهان

هیئت هندبال اصفهانهیئت هندبال اصفهان

اطلاعات تماس هیأت هندبال اصفهان

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۷۷۷۱
اصفهان ، خیابان باغ گلدسته ، کوچه شهید آزرم ، مجموعه ورزشی شهید سجادی ، هیات هندبال استان اصفهان
http://manoshahr.ir/handball-association
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات هیأت هندبال اصفهان

مشخصات