من و شهر > لوکال > سالن چندمنظوره کوثر اصفهان | من و شهر
۰ ۲۰۴۸

سالن چندمنظوره کوثر

سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی کوثر اصفهان

اطلاعات تماس سالن چندمنظوره کوثر

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۳۵۵۴
اصفهان خیابان امام خمینی ، خیابان عاشق آباد ، شهرک کوثر ، بلوار کوثر ، مجموعه ورزشی کوثر ، سالن چندمنظوره کوثر
http://manoshahr.ir/kowsar-۱
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن چندمنظوره کوثر

تاسیسات
خدمات-امکانات سالن چند منظوره
مشخصات