من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن رزمی > باشگاه رزمی پیروزی اصفهان | من و شهر
۰ ۸۶۷۳

سالن رزمی پیروزی

من و شهرباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهان
نمایش عکس

آموزش موی تای(آقایان)

۶۶ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۴ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه TRX بانوان

۸۳ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۷ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش نینجا( بانوان، آقایان)

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش دفاع شخصی

۱۴۲ خرید
بانوان و آقایان(باشگاه پیروزی)
10%
باقی مانده: ۵۸ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش کیک بوکسینگ بانوان

۱۱۲ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۸ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش تکواندو بانوان

۱۱۷ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۳ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه ایروبیک بانوان

۱۰۱ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه، پیلاتس بانوان

۸۸ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۲ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه یوگا بانوان

۹۱ خرید
پرداخت تنها ۲۷۰۰۰۰ تومان بجای ۳۰۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

ژیمناستیک بانوان و آقایان

۱۱۹ خرید
پرداخت تنها ۱۰۴۰۰۰ تومان بجای ۱۳۰۰۰۰ تومان
10%
باقی مانده: ۳۶ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش تکواندو(بانوان و آقایان)
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۲۰۰
12 جلسه آموزش کاراته(آقایان)
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۳۰
12 جلسه آموزش موی تای(آقایان)
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۵۰
12 جلسه ایروبیک بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۲۰
12 جلسه پیلاتس بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۳۰
8 جلسه یوگا بانوان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۲۰

اطلاعات تماس سالن رزمی پیروزی

۰۹۱۳۸۰۱۵۸۴۲
۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۷۸۲
اصفهان، خیابان جی ،ابتدای خیابان لاهور، باشگاه پیروزی باشگاه انرژی مرکزی(انتهای سمت راست ورزشگاه)

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن رزمی پیروزی

تأسیسات
امکانات سالن رزمی
خدمات
مشخصات عمومی

بتاهای جدید

12 جلسه زومبا
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۷ روز + ۷:۶:۵۰
۱۵۰
آموزش تکواندو(بانوان و آقایان)
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۲۰۰
12 جلسه آموزش کاراته(آقایان)
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۳۰
12 جلسه آموزش موی تای(آقایان)
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۵۰
12 جلسه فیتنس بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۲۰
12 جلسه ایرومیکس بانوان
10%
۳۰۰,۰۰۰ ت
۲۷۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۵۸ روز + ۷:۶:۵۰
۱۴۰