من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن رزمی > باشگاه رزمی پیروزی اصفهان | من و شهر
۰ ۹۰۶۸

سالن رزمی پیروزی

من و شهرباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهانباشگاه رزمی پیروزی اصفهان
نمایش عکس

۱۲ جلسه TRX بانوان

۸۸ خرید
روزهای فرد ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰
10%
باقی مانده: ۳۲ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش نینجا( بانوان)

۱۱۹ خرید
زوج: ۱۴ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۱۶ / فرد: ۱۸الی ۱۹ و ۱۹ الی ۲۰
10%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش دفاع شخصی بانوان

۱۵۲ خرید
روزهای زوج ۱۵/۳۰ الی ۱۶/۳۰
10%
باقی مانده: ۴۸ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش کیک بوکسینگ بانوان

۱۱۹ خرید
روزهای زوج: ۱۵/۳۰ الی ۱۶/۳۰
10%
باقی مانده: ۳۱ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

آموزش تکواندو بانوان

۱۲۱ خرید
روزهای فرد: ۱۶/۴۵ الی ۱۸
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه ایروبیک بانوان

۱۰۶ خرید
روزهای زوج ۸/۳۰ الی ۹/۳۰ صبح
10%
باقی مانده: ۳۴ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

۱۲ جلسه، فیتنس بانوان

۱۰۱ خرید
صبح روزهای زوج:( ۷/۳۰ الی ۸/۳۰) ( ۹/۳۰ الی ۱۰/۳۰) ( ۱۰/۳۰ الی ۱۱/۳۰)
10%
باقی مانده: ۲۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

ژیمناستیک بانوان و آقایان

۱۱۱ خرید
۳ تا ۱۰ سال( زوج: ۱۶ الی ۱۷ و ۱۷ الی ۱۸). (دوشنبه: ۱۵/۳۰ الی ۱۶/۳۰) پنج شنبه ۱۳ الی ۱۴
10%
باقی مانده: ۳۹ عدد
۳۰۰,۰۰۰ ت ۲۷۰,۰۰۰ ت

بتاهای جدید

آموزش نینجا بانوان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۹
۷۰
آموزش کاراته آقایان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۴۵۵ روز + ۱۰:۴۵:۳۹
۵۰
آموزش تکواندو
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۹
۷۰
آموزش دفاع شخصی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۹
۸۰
آموزش نینجا آقایان
10%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۳۳۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۴۵۵ روز + ۱۰:۴۵:۳۹
۶۰
بلیط استخر ایثار
50%
۸۰,۰۰۰ ت
۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۹
۲۰۰

اطلاعات تماس سالن رزمی پیروزی

۰۹۱۳۸۰۱۵۸۴۲
۰۳۱ ۳۲۳۰ ۰۷۸۲
اصفهان، خیابان جی ،ابتدای خیابان لاهور، باشگاه پیروزی باشگاه انرژی مرکزی(انتهای سمت راست ورزشگاه)

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن رزمی پیروزی

تأسیسات
امکانات سالن رزمی
خدمات
مشخصات عمومی

بتاهای جدید

آموزش نینجا بانوان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۸
۷۰
آموزش کاراته آقایان
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۴۵۵ روز + ۱۰:۴۵:۳۸
۵۰
آموزش تکواندو
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۸
۷۰
آموزش دفاع شخصی
10%
۳۵۰,۰۰۰ ت
۳۱۵,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۸
۸۰
آموزش نینجا آقایان
10%
۳۷۰,۰۰۰ ت
۳۳۳,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۴۵۵ روز + ۱۰:۴۵:۳۸
۶۰
بلیط استخر ایثار
50%
۸۰,۰۰۰ ت
۴۰,۰۰۰ ت
۲ ماه و ۹۰ روز + ۱۰:۴۵:۳۸
۲۰۰