من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > موزیک‌و‌سرگرمی > دی جی Z۱ اصفهان | من و شهر
۱ ۰

دی جی Z۱

دی جی،dj

اطلاعات تماس دی جی Z۱

۰۹۱۳ ۹۰۹ ۸۸۹۳
اصفهان ، پل وحید
http://manoshahr.ir/z۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات