من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی نگار - خیابان پروین - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۷۳۸

شیرینی فروشی نگار | خیابان پروین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی نگار | خیابان پروین

۰۳۱ ۳۵۸۱ ۶۰۰۲
اصفهان، خیابان پروین ، قبل از پل آزادگان
http://manoshahr.ir/negar-۲
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی نگار | خیابان پروین

مشخصات - امکانات