من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی نواب صفوی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۰۵

شیرینی فروشی نواب صفوی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی نواب صفوی

۰۳۱ ۳۳۳۶ ۷۷۰۹
اصفهان ، خیابان نواب صفوی
http://manoshahr.ir/navab-safavi
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی نواب صفوی

مشخصات - امکانات