من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی عدالت اصفهان | من و شهر
۰ ۴۲۲

شیرینی فروشی عدالت

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی عدالت

۰۳۱ ۳۳۳۶ ۳۷۶۰
اصفهان ، خیابان کاشانی ، مقابل اتحادیه گز و شیرینی
http://manoshahr.ir/edalat
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی عدالت

مشخصات - امکانات