من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی کیهان اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۶

شیرینی فروشی کیهان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی کیهان

۰۳۱ ۳۵۲۱ ۳۹۳۹
اصفهان ، خیابان سروش ، خیابان آل خجند ، پلاک ۱۶
http://manoshahr.ir/keyhan
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی کیهان

مشخصات - امکانات