من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی بیتوته اصفهان | من و شهر
۱ ۰

شیرینی فروشی بیتوته

من و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی بیتوته

۰۳۱ ۳۶۶۲ ۶۳۲۰
اصفهان ، بلوار آئینه خانه ، جنب داروخانه
http://manoshahr.ir/beytoote
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی بیتوته

مشخصات - امکانات