من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی پاسارگاد اصفهان | من و شهر
۰ ۳۸۴

شیرینی فروشی پاسارگاد

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی پاسارگاد

۰۳۱ ۳۶۲۷ ۳۵۶۲
اصفهان ، خیابان نظر شرقی ، مقابل تالار اندیشه
http://manoshahr.ir/pasargad
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی پاسارگاد

مشخصات - امکانات