من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی و کارگاه بابابزرگ | من و شهر
۰ ۷۹۲

شیرینی فروشی و کارگاه بابابزرگ

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی و کارگاه بابابزرگ

۰۳۱ ۳۶۲۶ ۲۰۶۱
اصفهان ، خیابان حسین آباد ، طبقه فوقانی گز تابان
bababozorggroup.ir
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی و کارگاه بابابزرگ

مشخصات - امکانات