من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی گل بهار اصفهان | من و شهر
۰ ۷۴۹

شیرینی فروشی گل بهار

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی گل بهار

۰۳۱ ۳۴۴۴ ۶۵۸۸
۰۳۱ ۳۴۴۲ ۵۱۶۷
اصفهان ، ملک شهر ، خیابان مطهری ، سه راه نقش جهان ، شیرینی فروشی گل بهار
http://manoshahr.ir/golbahar
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی گل بهار

مشخصات - امکانات