من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی قصر فردوس
۰ ۸۱۹

شیرینی فروشی قصر فردوس

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی قصر فردوس

۰۳۱ ۳۲۳۴ ۷۳۷۰
۰۳۱ ۳۶۶۳ ۷۲۲۲
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، روبروی بانک شهر ، شیرینی فروشی قصر فردوس
http://manoshahr.ir/ghasr-e-ferdoos
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی قصر فردوس

مشخصات - امکانات