من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال حمل و نقل > اتوبار > اتوبار امیرکبیر اصفهان | من و شهر
۰ ۷۶۳

اتوبار امیرکبیر

اتوبارمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

بتاهای جدید

اطلاعات تماس اتوبار امیرکبیر

۰۳۱ ۳۳۸۶ ۵۷۵۶
اصفهان،خیابان امام خمینی،خیابان امیرکبیر ، نبش خیابان لوله

خدمات و امکانات اتوبار امیرکبیر

گستره فعالیت باربری
زمینه فعالیت
امکانات-خدمات

بتاهای جدید