من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > باشگاه اسکواش مجموعه ورزشی نصر اصفهان | من و شهر
۰ ۳۰۰۷

باشگاه اسکواش مجموعه ورزشی نصر

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس باشگاه اسکواش مجموعه ورزشی نصر

۰۳۱ ۳۲۶۶ ۰۹۷۰
اصفهان ،خیابان بزرگمهر ،کوچه مسجد الکریم ،مجموعه ورزشی شهید نصر (پوریا ولی) ، باشگاه اسکواش مجموعه ورزشی نصر
http://manoshahr.ir/nasr
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات باشگاه اسکواش مجموعه ورزشی نصر

مشخصات-امکانات

لیست قیمت باشگاه اسکواش مجموعه ورزشی نصر

لیست قیمت اشتراک