من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > سالن بدمینتون شهید سجادی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۳۹۹

سالن بدمینتون شهید سجادی

سالن بدمینتون شهید سجادی اصفهانسالن بدمینتون شهید سجادی اصفهان

اطلاعات تماس سالن بدمینتون شهید سجادی

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۲۲۶۹
اصفهان ،آمادگاه ،خیابان باغ گلدسته ،کوچه شهید آذرم ، سالن بدمینتون شهید سجادی
http://manoshahr.ir/sajadi-badminton
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن بدمینتون شهید سجادی

مشخصات-امکانات

لیست قیمت سالن بدمینتون شهید سجادی

لیست قیمت اشتراک