من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > باشگاه تنیس روی میز درچه اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۶۵

سالن تنیس روی میز درچه

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن تنیس روی میز درچه

۰۳۱ ۳۳۷۶ ۳۲۳۱
اصفهان ، درچه ، خیابان آیت الله درچه ای ، مجموعه ورزشی اداره ورزش و جوانان ، سالن اختصاصی هیأت تنیس روی میز شهر درچه ، باشگاه تنیس روی میز درچه
http://www.dorchehtt.ir/
dorchehtt@gmail.com

خدمات و امکانات سالن تنیس روی میز درچه

مشخصات-امکانات