من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > سالن تیراندازی مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین اصفهان | من و شهر
۰ ۹۸۶

سالن تیراندازی مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین

من و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن تیراندازی مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین

اصفهان ، ابتدای اتوبان شهید دستگردی ، بعد از مهمانسرای الغدیر ، سالن تیراندازی مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین
http://manoshahr.ir/amir-al-momenin
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات سالن تیراندازی مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین

مشخصات-امکانات