من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن های دیگر > خانه اسکیت - شعبه سیتی سنتر - اصفهان | من و شهر
۰ ۲۴۲۶

خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

خانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنترخانه اسکیت اصفهان - شعبه سیتی سنتر

اطلاعات تماس خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

۰۹۱۳ ۰۹۴ ۲۱۱۶
۰۳۱ ۳۶۵۵ ۰۲۱۶
اصفهان ، سپاهان شهر ، سیتی سنتر، طبقه اول، کنار فروشگاه reebok ، خانه اسکیت سیتی سنتر
http://manoshahr.ir/skate-house-۲
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

مشخصات-امکانات

لیست قیمت خانه اسکیت | شعبه سیتی سنتر

شعبات