من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال ورزش > سالن ماساژ > سالن ماساژ ارکیده اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۲۵

سالن ماساژ ارکیده

سالن ماساژ ارکیده  اصفهان | من و شهرسالن ماساژ ارکیده  اصفهان | من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرسالن ماساژ ارکیده  اصفهان | من و شهرسالن ماساژ ارکیده  اصفهان | من و شهر
نمایش عکس

%۲۰ تخفیف ماساژ شکلات داغ

۳۳ خرید
پرداخت تنها ۱۶۰۰۰۰ تومان بجای ۲۰۰۰۰۰ تومان
20%
باقی مانده: ۶۷ عدد
۲۰۰,۰۰۰ ت ۱۶۰,۰۰۰ ت

%۱۵ تخفیف پارافین تراپی پا

۳۹ خرید
پرداخت تنها۷۶۵۰۰ تومان بجای ۹۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۱ عدد
۹۰,۰۰۰ ت ۷۶,۵۰۰ ت

%۱۵ تخفیف ماساژ بادکش

۴۴ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۶ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

%۱۵ تخفیف ماساژ روسی

۳۲ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۰۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۸ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

%۱۵ تخفیف ماساژ تایلندی

۳۹ خرید
پرداخت تنها ۱۸۷۰۰۰ تومان بجای ۲۲۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۶۱ عدد
۲۲۰,۰۰۰ ت ۱۸۷,۰۰۰ ت

%۱۵ تخفیف ماساژ سوئدی

۴۲ خرید
پرداخت تنها ۱۲۷۵۰۰ تومان بجای ۱۵۰۰۰۰ تومان
15%
باقی مانده: ۵۸ عدد
۱۵۰,۰۰۰ ت ۱۲۷,۵۰۰ ت

بتاهای جدید

%50 تخفیف ماساژ ریلکسی
50%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۵۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۸۰
%۱۵ تخفیف ماساژ بادکش
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۰۰
%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۶۰
%50 تخفیف ماساژ لاغری
50%
۸۰,۰۰۰ ت
۴۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۷۰
%15 تخفیف ماساژ بانوان( نیم ساعت)
15%
۶۰,۰۰۰ ت
۵۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۷ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۱۰
%15 تخفیف ماساژ تمام بدن
15%
۹۰,۰۰۰ ت
۷۶,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۳ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۶۰
%۱۵ تخفیف آموزش یوگا
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۹۰
%3۵ تخفیف ماساژ ریلکسی
35%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۷۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۱۰
%۱۵ تخفیف ماساژ تایلندی
15%
۲۲۰,۰۰۰ ت
۱۸۷,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۰۰

اطلاعات تماس سالن ماساژ ارکیده

۰۹۱۳ ۹۳۳ ۴۶۷۳
اصفهان، ابتدای خیابان رحیم ارباب، پشت ورودی پارکینگ عمومی

خدمات و امکانات سالن ماساژ ارکیده

مشخصات عمومی
خدمات سالن ماساژ
امکانات سالن ماساژ
تأسیسات

تعرفه خدمات اسپا سالن ماساژ ارکیده

منوی پیشنهادی

بتاهای جدید

%30 تخفیف ماساژ تراپی( کمک درمان)
30%
۱۳۰,۰۰۰ ت
۹۱,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۶۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سوئدی
25%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۸۲,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۶۰
%50 تخفیف ماساژ ریلکسی
50%
۱۱۰,۰۰۰ ت
۵۵,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۸۰
25 % تخفیف ماساژ لاغری
25%
۵۰,۰۰۰ ت
۳۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۲۰
%15 تخفیف ماساژ بدن
15%
۸۰,۰۰۰ ت
۶۸,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۱۳ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۱۰
%۱۵ تخفیف ماساژ سوئدی
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۰۰
%۱۵ تخفیف ماساژ روسی
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۰۰
%۱۵ تخفیف ماساژ بادکش
15%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۷,۵۰۰ ت
۰ ماه و ۱۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۱۰۰
%۲۵ تخفیف ماساژ سنگین و پرفشار
25%
۱۲۰,۰۰۰ ت
۹۰,۰۰۰ ت
۰ ماه و ۲۲ روز + ۲۲:۳۷:۱۷
۷۰