من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > تصویر‌برداری‌پزشکی > رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس اصفهان | من و شهر
۰ ۱۹۴۴

رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس

۰۳۱ ۳۵۲۴ ۱۱۱۴
اصفهان ، خوراسگان ، جنب امام زاده ابولعباس ، رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir
Icon

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه خیریه ابوالعباس

Icon
سونوگرافی
Icon
رادیولوژی
Icon
مشخصات و امکانات