من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک زیبایی > کلینیک زیبایی دکتر مهرداد ادیب اصفهان | من و شهر
۰ ۹۰۶۹

کلینیک زیبایی دکتر مهرداد ادیب

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک زیبایی دکتر مهرداد ادیب

۰۳۱ ۳۳۳۵ ۷۶۷۰
اصفهان ، بلوار کاوه ، بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع)
http://manoshahr.ir/dr-adib
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک زیبایی دکتر مهرداد ادیب

سایر خدمات
لاغری
اندام تحتانی
اندام فوقانی
سر و صورت و گردن
مشخصات و امکانات