من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال پزشکی > کلینیک زیبایی > کلینیک زیبایی آتریسا اصفهان | من و شهر
۰ ۲۳۶۰

کلینیک زیبایی آتریسا

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کلینیک زیبایی آتریسا

۰۳۱ ۳۶۷۰ ۰۳۲۷
۰۳۱ ۳۶۶۸ ۶۳۶۴
۰۳۱ ۳۶۶۸ ۷۱۷۷
اصفهان ، خیابان شیخ کلینی ، (مرداویچ) ، بین خیابان جابر و عمار ، پلاک ۱۵۴
http://manoshahr.ir/atrisa
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کلینیک زیبایی آتریسا

لاغری
اندام فوقانی
سر و صورت و گردن
سایر خدمات
مشخصات و امکانات