من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال تالارها > سالن همایش هتل عالی قاپو اصفهان | من و شهر
۰ ۵۴۳

سالن همایش هتل عالی قاپو

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس سالن همایش هتل عالی قاپو

۰۹۱۳ ۰۰۰ ۳۷۵۲
۰۳۱ ۳۲۲۰ ۸۱۷۶
اصفهان ، چهارباغ عباسی ، بعد از خیابان عباس آباد
http://manoshahr.ir/ali-qapu
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سالن همایش هتل عالی قاپو

مشخصات - امکانات