من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > آشپزی‌ها > آشپزی کارون اصفهان | من و شهر
۰ ۵۹۰

آشپزی کارون

آشپزی کارون اصفهان

اطلاعات تماس آشپزی کارون

۰۹۱۳ ۶۰۰ ۶۱۹۷
۰۳۱ ۳۳۳۱ ۶۵۰۶
اصفهان،خیابانامام خمینی ،ورودی خانه اصفهان ،جنب رستوران آوا
http://manoshahr.ir/karoon
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی کارون

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی آشپزی کارون

منوی پیشنهادی