من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران‌ها > رستوران بازارچه اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران بازارچه

رستوران بازارچه اصفهانرستوران بازارچه اصفهانرستوران بازارچه اصفهان

اطلاعات تماس رستوران بازارچه

۰۹۱۳ ۳۱۹ ۱۱۰۷
۰۳۱ ۳۲۶۱ ۳۴۰۴
اصفهان ،خیابان مشتاق دوم ،پل تاریخی شهرستان ،خیابان بازارچه ، بعد ار مخابرات شهید آقابابایی
http://manoshahr.ir/bazarcheh
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران بازارچه

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی رستوران بازارچه

منوی پیشنهادی


منو غذا دسر رستوران بازارچه

منوی پیشنهادی


منو غذا غذای اصلی رستوران بازارچه

منوی پیشنهادی