من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران سیب اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران سیب

رستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهانرستوران سیب اصفهان

اطلاعات تماس رستوران سیب

۰۳۱ ۳۳۷۷ ۰۷۰۷
۰۳۱ ۳۳۷۷ ۰۷۰۵
اصفهان ،خیابان آتشگاه ،انتهای بلوار آتشگاه
http://manoshahr.ir/sib
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران سیب

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی