من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > سفره خانه جم نشین اصفهان | من و شهر
۱ ۰

سفره خانه جم نشین

سفره خانه جم نشین اصفهانسفره خانه جم نشین اصفهانسفره خانه جم نشین اصفهانسفره خانه جم نشین اصفهانسفره خانه جم نشین اصفهانسفره خانه جم نشین اصفهانسفره خانه جم نشین اصفهان

اطلاعات تماس سفره خانه جم نشین

۰۳۱ ۳۶۵۴ ۰۸۶۹
اصفهان ، مرغ ، کوچه بوستان
http://manoshahr.ir/jam-neshin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات سفره خانه جم نشین

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی