من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران شهرزاد اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران شهرزاد

رستوران شهرزاد اصفهان رستوران شهرزاد اصفهان رستوران شهرزاد اصفهان

اطلاعات تماس رستوران شهرزاد

۰۳۱ ۳۲۲۲ ۸۷۱
۰۳۱ ۳۲۲۰ ۴۴۹۰
خیابان چهارباغ عباسی ، ابتدای خیابان عباس آباد
http://manoshahr.ir/shahrzad
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران شهرزاد

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا غذای اصلی رستوران شهرزاد

غذا‌های دریایی

غذا‌های مخصوص ایرانی

گوشت

پرندگان

منو پیش غذا رستوران شهرزاد