من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران معظم اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران معظم

رستوران معظم اصفهانرستوران معظم اصفهانرستوران معظم اصفهانرستوران معظم اصفهانرستوران معظم اصفهانرستوران معظم اصفهان

اطلاعات تماس رستوران معظم

۰۹۰۲ ۶۶۶ ۱۰۵۵
۰۳۱ ۳۳۲۱ ۱۱۱۱
اصفهان ،دروازه تهران ،خیابان امام خمینی ،بعد از سه راهی ملک شهر ،روبروی شرکت بیمه آسیا
www.rsmoazam.com
info@rsmoazam.com

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران معظم

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا غذای سفارشی رستوران معظم

منوی پیشنهادی

منو غذا مخصوص رستوران معظم

منوی پیشنهادی