من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران دل نشین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۸۰

رستوران دل نشین

رستوران دل نشین اصفهانرستوران دل نشین اصفهان
نمایش عکس

بتاهای جدید

اطلاعات تماس رستوران دل نشین

۰۹۱۳ ۱۱۷ ۱۷۶۲
۰۳۱ ۳۶۲۴ ۴۲۳۱
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،مقابل خیابان حسین آباد ،جنب بانک کشاورزی

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران دل نشین

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا سینی های دل نشین رستوران دل نشین

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی رستوران دل نشین

چلو کباب‌ها
خورشت‌ها
منو غذا خوراک های کبابی رستوران دل نشین

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی خارجی رستوران دل نشین

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای سنتی رستوران دل نشین

منوی پیشنهادیمنو غذا پیش غذا رستوران دل نشین

منوی پیشنهادیبتاهای جدید